Om Mosjonistserien

Mosjonistserien?

Mosjonistserien er et system for administrasjon av Tenniskamper. Kort fortalt går det ut på at man setter opp lagene i en rankingliste for deretter å plassere lagene/spillerene i grupper. Deretter vil systemet generere en kampplan hvor alle innen hver gruppe skal spille mot hverandre. Når alle har spilt mot hverandre vil man bruke resultatene fra denne runden som input i neste runde.

Historie

I 1989 innførte VBTK’s styre noe de kalte Mosjonistserien. Dette skulle være et lavterskeltilbud hvor man spilte double/mix med hverandre. Baktanken var at man meldte seg på kurs og så fikk man et konkurransetilbud når man følte seg klar for det. Det underliggende motivet var at de ønsket å leie ut flere banetimer. Man fikk tildelt halltimer hver søndag ettermiddag i vinterhalvåret (1. september – 30 april). De første 20 årene var man ca 30 spillere som deltok i serien. Dette var før PC og apper hadde blitt vanlig så man måtte lage et manuelt system for å håndtere dette. Man hadde en leder som satte opp en spilleplan for alle lagene. Lagene besto av fra 3-4 spillere hvorav en av disse var lagleder. Det var da opp til laglederen å angi hvilke to spillere som skulle spille på de søndagene som laget hadde spilletid. Dette var et smart system for man fikk fordelt arbeidet på flere personer. Hver kamp varte i en time og man registrerte antall game pr lag på en lapp som hang i hallen. Når alle hadde spilt mot hverandre så beregnet lederen hvilket lag som hadde vunnet. Ulempen med systemet var at det ofte ble ujevne matcher. Dette var pga at lagene som var satt opp hadde spillere med ulik styrke. Hvis f.eks. de to svakeste spillerne i ett lag skulle møte de to sterkeste spillerne i et annet lag så ble det en «kjedelig» kamp. Med dette som utgangspunkt så foreslo jeg i 2009 at man skulle lage et annet system hvor hvert lag kun besto av to spillere (dvs et double/mix lag). Lagene ville da ha en fast spillestyrke og da kunne man dele lagene inn i grupper hvor alle har en tilnærmet lik spillestyrke. Da er det lagene innen hver gruppe som møter hverandre. Dette gir jevne matcher og det vil være en serie som passer for alle spillestyrker – både nye og erfarne spillere. Den nye måte å håndtere dette på – flere grupper med lag av lik spillestyrke – krevde en annen måte å sette opp spilleplan på. Det ble en for stor oppgave å sette opp spilleplanen manuelt så i 2009 lagde vi vår første versjon av Mosjonistserien på WEB. Der kunne vi registrere deltagere og sette sammen lag. Deretter genererte systemet kamplister for turneringen. Fra 2009 – 2019 økte antall deltagere i Mosjonistserien fra ca 32 til 80 personer. Vi jobbet mer aktivt mot deltagerne som gikk på kurs og fikk de interessert i å bli med i serien. Mye av årsaken til at det var enkelt å rekruttere var at vi kunne beroliggjøre de ferskeste spillerne med at de ville bli plassert i en gruppe hvor lagene har samme spillestyrke. I 2018-2019 utviklet vi et nytt Mosjonistseriesystem.

Funksjoner

Systemet har følgende funksjoner: • Brukerfunksjoner o Se kamplister filtrert på Mine Kamper, Første kamper, Reserve søkes, Ledige baner, Total kampskjema o På kampene kan man utføre følgende funksjoner:  Legge inn / Redigere kampresultat  Flytte kampen til en ledig tid innenfor det som er reservert for M-Serien  Flytte kampen til en tid utenfor M-Serien  Frigjøre bane (man kan ikke spille kampen på angitt dato – da kan andre bruke banen.)  Sende email vedr denne kampen  Sende kalenderfil for opprettelse av avtale/kamp i f.ekst outlook/google.  Søke etter reservespiller  Bli reservespiller i kampen  Annullere booking av reservespiller  Booke frigitt bane o Resultatoversikt med underliggende oversikt over kampene til det enkelte lag. o Medlemsoversikt – tlf, mail info til deltagerne. o Brukerveiledning o Bytte til en annen turnering o Bytte til en annen klubb • Admin funksjoner o Sende email til bruker(e)/lag/turnering(er) o Vedlikeholde registre  Klubbdata  Turneringer  Lag  Lag / Gruppe tilhørighet  Baner  Banepriser  Baneoppsett  Klubbens fridatoer (dager hvor vi ikke har fått tildelt baner pga andre aktiviteter)  Spilleres fridager o Enkel fakturagrunnlagside o Rapporter (kontrollrapporter)  Timestatistikk  Sum Antall kamper pr lag  Sum Antall kamper pr dag pr lag o Medlemsoversikt  Tildele/fjerne admin privilegerer  Fjerne medlem fra klubb  ++ o Generering av kampoppsett for turnering  Inkl henting av kampdata fra forrige runde

Kontakt Mosjonistserien

Har du flere spørsmål eller kommentarer så sjekk ut Kontakt siden.

Språk